اهداف و برنامه ها

در راستاي دستيابي به اهداف تشكيل انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه ها كه در آيين نامه مشروح مي باشد ، انجمن علمي مركز آموزش الكترونيكي براي دستيابي به اهداف ذيل تشكيل مي گردد:

-        كمك و همياري دانشجويان براي برگزاري گرد همايي هاي علمي و درسي در جهت يادگيري بيشتر دروس دانشگاهي

-        بالا بردن سطح علمي دانشجويان با برنامه هاي آموزشي فوق برنامه، حل تمرين گروهي و استفاده از راهنمايي هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه و همچنين دانشجويان توانمند و فعال در هر رشته

-        تحقيق و پژوهش و همچنين گشودن باب تازه اي بر پايان نامه هاي دانشجويي در زمينه هاي مختلف دانش و علوم بروز هر رشته در بين رشته هاي درسي دانشگاه

-        بهره گيري از توان علمي اساتيد بلندپايه دانشگاه و ارتباط بيشتر دانشجويان و اساتيد در زمينه هاي مختلف علمي، پژوهشي، تهيه و تنظيم پايان نامه هاي عملي و عملياتي همگام با صنعت و علوم بروز دنيا

-        همكاري با ساير گروه ها و موسسات در ديگر مراكز، دانشكده ها و دانشگاه ها، موسسات دولتي و غير دولتي و همچنين مراكز مختلف آموزشي و پژوهشي و برگزار كنندگان سمينارهاي علمي

-        مطرح نمودن اين دانشگاه به عنوان دانشگاهي فعال و پويا در عرصه هاي مختلف علمي و پژوهشي در گرايش هاي مختلف دانشگاهي در زمينه هاي توليد علم، كاربرد علم و ارائه نظريه هاي علمي بين دانشگاه هاي كشور و در سطح بين المللي

-        معرفي، آموزش و تقويت ارتباط موثر دانشگاه با حوزه صنعت و كاربردهاي عملي و عملياتي در حل مسائل موجود در صنايع مختلف مربوط به هر رشته تحصيلي موجود در اين دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/25
تعداد بازدید:
479
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.