اعضاي اصلي

هيات موسس:

·         آقاي روح اله محققي

·         آقاي شهرام محمدي اقدم

·         آقاي مهدي نفريه

·         آقاي مهدي باقرشاهي

·         آقاي سيدامير محمودي

·         خانم آنيا قرايي

·         خانم پريناز طباطبايي

·         خانم شهرا رضازاده آذر

·         خانم سيده زهره عبادي

 

مسوول هماهنگي و دبير انجمن: آقاي روح اله محققي

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/25
تعداد بازدید:
692
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.