شيوه نامه عضويت

انواع و شرايط عضويت

به لحاظ ماهيت بين‌رشته‌اي فعاليت‌هاي اين انجمن علمي، همه دانشجويان مشغول به تحصيل در رشته‌هاي مختلف دوره آموزش الكترونيكي اين دانشگاه، عضو اين انجمن مي‌باشند و با:

-        پذيرفتن اساسنامه

-        التزام به رعايت كليه مقررات دانشگاه ازجمله حفظ حدود و آداب و اخلاق اسلامي

-        رعايت مقررات عضويت مشروح در آيين‌نامه مربوطه

مي‌توانند در جهت استيلاي اهداف اين انجمن فعاليت نمايند.

 

 عضويت هر يك از اعضاي انجمن، دريكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

-        استعفاي كتبي

-        عدم رعايت اساسنامه، مقررات و آئين‌نامه انجمن‌هاي علمي دانشجويي

-        خلع عضويت بنا بر تصويب شوراي مركزي انجمن و تأكيد كميته نظارت بر انجمن‌هاي علمي

-        سوءاستفاده از نام انجمن و يا مبادرت به اقدامي خلاف شئون انجمن و دانشگاه

-        بر اساس ساير موارد مشروح در آيين‌نامه

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/25
تعداد بازدید:
455
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.