ساختار انجمن

انجمن دانشجويي مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، همانند ساير انجمن هاي دانشجويي و بر اساس اساسنامه تشكيل انجمن، داراي ساختار زير مي باشد كه به صورت خلاصه به شرح وظايف و معرفي آن مي پردازيم.

  • هيات موسس انجمن متشكل از 9 عضو مي باشد كه اساسنامه اوليه را تدوين و نسبت به تشكيل انجمن اقدام نموده اند.
  • ركن رسمي شوراي مركزي انجمن علمي مركز آموزش الكترونيكي، شوراي مركزي اين انجمن بوده و مركب از 9 نفر عضو اصلي است كه هر سال با راي گيري از ميان اعضاي انجمن كه دانشجويان مشغول به تحصيل در مركز آموزش الكترونيكي مي باشند، براي فعاليت به مدت يكسال انتخاب مي شوند.
  • شرايط عمومي و اختصاصي عضويت در شوراي مركزي اين انجمن مطابق با آيين نامه است و كانديد هاي عضويت در اين شورا پس از كسب تائيديه هاي لازم آموزشي و انضباطي از مديريت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، مجوز شركت در انتخابات را كسب مي نمايند.
  • انتخابات هر ساله شوراي مركزي انجمن، توسط هيات اجرايي سه نفره انتخابات و با انجام راي گيري از اعضاء انجمن برگزار مي گردد.
  • ركن ديگر، دبير انجمن است كه شوراي مركزي انجمن يكي از اعضاي خود را به عنوان دبير انجمن انتخاب مي كند.
  • وظايف شوراي مركزي انجمن منطبق بر آيين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي مصوب سال 1396 وزارت عطف مي باشد.
  • وظايف دبير انجمن منطبق بر آيين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي مصوب سال 1396 وزارت عطف مي باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/25
تعداد بازدید:
431
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.