مجلات و انتشارات

مجله انجمن فازي كشور: http://ijfs.usb.ac.ir/

 شصت و دومين شماره خبرنامه نصير (اسفند ماه 1397): https://pr.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/Ravabet%20omoomi/62.pdf

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/25
تعداد بازدید:
433
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.